Konstuowanie + wypał biskwitowy + angobowanie / Constructing + biscuit firing + engobing

Część artystyczna pracy magisterskiej / Sytuacje – ceramiczna kompozycja przestrzenna z elementami ilustracji / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Po naszkicowaniu 9 tematów – pomysłów, zajęłam się konstuowaniem elementów: naczynia wytoczone na kole garncarskim, przekształcane oraz płaty gliny o wymiarach (w stanie mokrym) 50x36cm. Zależnie od pomysłu, płaty zostawiałam w swojej płaskiej formie albo przekształcałam: zaginając czy tnąc; inspirowałam się przy tym możliwościami kartki papieru. Ostatecznie wykonałam 12 różnych kompozycji.

Po wypale biskwitowym (na 950°C), pokryłam każdy z 12 elementów angobą – rodzajem białej powłoki – i ponownie wypaliłam w 950°C.


My Master’s art project, which topic is “Situations – ceramic spatial composition with elements of illustrations “. 
 
After sketching 9 topics – ideas, I started construction of elements: dishes were thrown the potter’s wheel, transformed, and patches of clay, size (wet) 50x36cm. Depending on the idea, I left patches flat or transformed them: bending or cutting; inspired by the possibilities of the paper. Finally, I have performed 12 different compositions.
After firing biscuit (950° C), I cover each of the 12 elements with engobe – a kind of white coating – and then burned again in 950 ° C.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s