Techniki ceramiczne: podstawy / Ceramics techniques: basics

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Techniki ceramiczne poznane w Laboratorium Giocare con l’Arte (pl. „Zabawa ze sztuką”) mieszczące się przy Międzynarodowym Muzeum Ceramiki (MIC Faenza). 


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

Ceramics techniques learned in Laboratorium Giocare con l’Arte (Play with Art”) in International Ceramic Museum in Faenza, Italy.

Giocare con l’arte

Bruno Munari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s