Bioceramika w MIC / Bioceramics at MIC

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

W sekcji dydaktycznej w Międzynarodowym Muzeum Ceramiki (MIC) w Faenzie, Włochy, powstała ekspozycja dotycznąca bioceramiki. Część wystawy skupiająca się na wykorzystaniu nowoczesnych technologi do tworzenia różnych protez z materiału ceramicznego. Przykłady protezy wykonane z różnych materiałów można znaleźć w wielu starożytnych cywilizacji. Jednakże, skupienie się na ceramice w ostatnich latach zapoczątkowało wykonywanie trwalszych protez, co zminimalizowało za częste ingerencje chirurgiczne, a do tego ich właściwości stymulują organizm do samodzielniej regeneracji. Najczęściej reprodukowany obiekt musi mieć dokładnie ten sam kształt, co zastępowana tkanka by mógł jak najlepiej funkcjonować. W tej dziedzinie ceramiki wykluczona jest jakakolwiek estetyczna ingerencja w produkt. Ich pozorna prostota jest wynikiem kompleksowych badań w kilku kierunkach studiów i wyrafinowaną technologią opracowaną do ich produkcji.

MIC website about “Bioceramics”


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s