Kategorie / Categories

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Po różnych “ściennych” analizach, przygotowałam główne rozdziały projektu:

 1. Wprowadzenie, rys historyczny,
 2. Projektowanie pod różne zastosowania,
 3. Surowce oraz przygotowanie gliny,
 4. Rodzaje ceramiki wg. składu czerepu i zakresu wypału,
 5. Techniki modelowania, formowanie (sporządzanie i używanie form: sprzęt, techniki)
 6. Zdobienie; szkliwienie (sprzęt, techniki); angoby, farby
 7. Suszenie
 8. Piece i wypalanie
 9. Pracownia i inne praktyczne porady

Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

After a “wall analysis” I prepared main categories of interest:

 1. Introduction, historical background,
 2. The different uses and designs,
 3. The raw materials, preparation of clay,
 4. Types of ceramics by. composition and firing range,
 5. Techniques for modelling, molding; 5.1 Preparation and use of molds (equipment, techniques),
 6. Decoration; 6.1 Glazing (equipment, technology), engobes, paints,
 7. Drying,
 8. Kilns and firing,
 9. Laboratory and other practical advices,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s