Fired glazes-probes with recipies

Część artystyczna pracy magisterskiej / Sytuacje – ceramiczna kompozycja przestrzenna z elementami ilustracji / Karolina Bednorz / Akademi Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015
Długo to trwało, ale już są! Wyplaone za jednym razem w 1200°C. Niektóre są obiecujące:-)
Wszystkie receptury – oprócz pierwszej – wzięłam z Book of glaze recipies / Emmanuel Cooper / 1987. Pierwszy przepis pochodzi ze starego transkryptu z jakieś niemieckiej książki (tyle wiem:-))
(Przygotowałam próbki 11 bazowych szkliw oraz ich reakcje na kontakt z pigmentami.link)


My Master’s art project, which topic is “Situations – ceramic spatial composition with elements of illustrations “. 
It took a long time, but here they are! All fired at once at 1200°C. Some look promising… 🙂
All recipies – apart from the first one – come from Book of glaze recipies / Emmanuel Cooper / 1987. The first one is from an old transcript of some German book (That’s all I know 🙂 )
(I made probes of 11 base glazes to see how they react with pigments.
link)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s