Szaleństwo katalogowania – analiza

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademi Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Wyszczególnione formy katalogowania w książce “Szaleństwo katalogowania” Umberto Eco.

Szaleństwo katalogowania Umberto Eco
Szaleństwo katalogowania Umberto Eco

Forma zamknięta – są ukazane wszystkie elementy zbioru. Nic ponad.

Wykaz wizualny – ukazanie fragmentu większej całości, grupowanie w centrum.

Wykaz, lista albo katalog – wyliczenie elementów zbioru, prawdopodobnie niemożliwość dokończenia wyliczenia przez nieskończoność elementów. Lista rzeczy, miejsc, wydarzeń. Lista praktyczna (znany jest kontekst, realne elementy) – lista poetycka/literacka. Wymiany pomiędzy listami poetyckimi a praktycznymi – zaleźnie od intencji interpretacji.

Retoryka wyliczania – akumulacja, stos (sekwencja słów lub fraz powielanych w wielu kontekstach), wzmocnienie oratorskie, metabola (zwłoka, nacisk), parafraza, anafora (powtarzanie słowa na początku każdego wersu).

Kolekcje i skarbce – muzea (“przestrzeń cicha, nieprzyjemna, brak kontekstu dla poszczególnych dzieł,utrudnione postrzeganie indywidualne oraz zapamiętanie wszystkich”).

Lista mirabilów, wunderkamera (naukowa ciekawość), luneta arystotelesowa.

Definowanie przez listę cech, a  definicja istotowa (naukowa).

Nadmiar – “labirynt”. Formowanie, a deformowanie. Nadmiar koherenty (monolog wewnętrzny), lista oszołomień.

Enumeracja chaotyczna

Wykaz w mass mediach – niewyczerpany rezerwuar zmysłowy

Lista nienormalna – klasyfikująca podwójnie

Inne definicje:

Katalog – zbiór zawierający systematyczny, często hierarchiczny spis obiektów jednego typu wraz z towarzyszącymi im atrybuami, umożliwiającymi klasyfikację.

Lista– struktura danych służąca do reprezentowania zbiorów. Lista jednokierunkowa / dwukierunkowa.

Tablica


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s