Elements of architecture. Exhibition in Venice Architecture Biennial’14 – ways of expression

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Elementy architectury. Wystawa na Biennalach Architectury w Wenecji – ŚRODKI WYRAZU


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s