Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – didactic section

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Sekcja dydaktyczna w MIC, która pozwala odwiedzającym zrozumieć ceramiczne materiały oraz processy pracy. Kolekcja prezentuje jednolite w kształcie kafelki z różnymi rodzajami gliny, metodami konstrukcji oraz dekoracji z opisem oraz przykładową realizacją. Znajdują się tam także piękna kolekcja modeli pieców ceramicznych. Na dostępnym ekranie możliwe jest zagłębienie się w temat, np. poznanie lini historycznej, ważnych twórców czy miejsc.

http://www.micfaenza.org/en/


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

The didactic section at MIC that allows visitors to understand the ceramic materials and procedures of realization. Collection shows uniformed in shape tiles with different kinds of clay, ways of constructions and decorations ceramic with descriptions and examples of use. Next to it presented are beautiful models of different kilns. Available is also a screen where visitors can read into the topic, like important makers, places, history lines.

http://www.micfaenza.org/en/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s