Ksyloteka

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

Ksyloteki nazywane w XVIII wieku gabinetami drzewnymi to szczególne zbiory, składające się z odpowiednio przeciętych kawałków drewna często o wymiarach zbliżonych do książek. Oprócz samych próbek oraz preparatów mikroskopowych zbiory ksyloteczne zwykle zawierają szczegółowe opisy dotyczące pochodzenia i budowy anatomicznej poszczególnych gatunków drewna, a także jego właściwości fizycznych, mechanicznych, technologicznych oraz zastosowań.

Taki charakter ma ksyloteka im. Prof. dr hab. inż. Witolda Dzbeńskiego przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, która powstała w 1962 roku. Zbiory ksyloteczne są tam sukcesywnie wzbogacane, a według stanu z 2008 roku znajduje się tam ponad 5 tysięcy próbek. Zgromadzone próbki i opisy zawierają europejskie i egzotyczne (zwłaszcza tropikalnych) gatunki drewna, po skrajne przypadki (skamielin, trawy-bambusy). Kolekcja otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogą dotknąć, powąchać a czasem zdarza się nawet ugryź okaz. Dzięki temu można np. porównać ciężar poszczególnych gatunków, od najcięższego do najlżejszego. Dane te są użyteczne dla studentów, leśników, botaników i wszystkich innych specjalistów, dla których drewno jest materiałem badawczym czy produkcyjnym. W oparciu o zbiory ksyloteczne wykonywane są liczne ekspertyzy i orzeczenia dotyczące identyfikacji drewna w tym drewna zabytkowego i archeologicznego (np. dzięki dębochronologii). Prace te przyczyniają się do poznania kultury materiałoznawczej minionych epok a także rozwiązywania współczesnych problemów (kryminalistyka, ocena zgodności stanu rzeczywistego z dokumentacją konserwatorską, inżynieria materiałowa itd.)

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/dydaktyka.html

Instytut Technologi Drewna w Poznaniu


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s