My drawings on second exhibition

On December 10th at 2 pm at Academy of Fine Art and Design in Wrocław will take place the opening of the National Exhibition of Students’ Drawings “RYSOWAĆ i tak, i tak, i tak…”, where my works will be presented. The first exhibition took place at Galeria Sztuki Wozownia in Toruń between May and June earlier this year.

In those works I used my black-and-white photographs and I reworked them with a marker.

The catalogue of the exhibition is available here, and my works can be seen on page 14.


10 grudnia o godzinie 14.00 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odbędzie się otwarcie wystawy “RYSOWAĆ i tak, i tak, i tak…” w ramach konkursu Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku Studenckiego 2014, do której zostały zakwalifikowane moje prace. Pierwsza wystawa miała miejsce  w Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu w maju i czerwcu tego roku.  

W moich rysunkach wykorzystałam moje wydrukowane czarno-białe zdjęcia, na których rysowałam markerem.

Podczas otwarcia będzie dostępny nowy katalog, który w wersji elektronicznej już jest dostępny tutaj . Moje prace znalazły się na stronie 14, zapraszam do zapoznania się.

Website of Project / Strona Projektu 

My works / Moje prace

Information on Academy website / informacja na stronie ASP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s