Biblioteki / Libraries

Część projektowa pracy magisterskiej / Biblioteka materiałów – system ekspozycyjny dedykowany wydziałom projektowym dla uczelni artystycznych. Katedra ceramiki / Karolina Bednorz / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / 2015

 

Prezentacja Biblioteka13

 

To instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne. W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.

Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi jakimi mogą być księgozbiory, dokumenty, dzieła graficzne czy audiowizualne. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

 


Master’s design project / “Material Library – exposition system dedicated to design faculties in artistic colleges“ / Ceramic department / Aim: the best system possible for the students’ needs in their school projects and further works.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s